EN 511 - BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN KOUDE

De handschoenen zijn speciaal ontworpen om handen tegen kou te beschermen. Alle testen worden, overeenkomstig EN 511, uitgevoerd op de materiaalcombinatie van de handschoen. De isolerende eigenschappen van de handschoen kunnen nadelig worden beïnvloed door bijvoorbeeld luchttemperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid, blootstellingsduur, activiteiten, gezondheid en welzijn van de gebruiker. Als de handschoen nat wordt, kunnen de isolerende eigenschappen verloren gaan.

Test Niveaus
Convectiekoude 0 – 4, waarbij 4 het beste is
Contactkoude 0 – 4, waarbij 4 het beste is
Waterbestendigheid (5 min.) 0 of 1 *
 

* 0 = Indringen van water na 5 min., conform EN 511:2006, dat eerdere normen van 30 minuten vervangt.

1 = Geen indringen van water na 5 min., conform EN 511:2006, dat eerdere normen van 30 minuten vervangt.

X = De handschoen is niet blootgesteld aan de test of de testmethode blijkt niet geschikt te zijn voor het handschoenontwerp of -materiaal.

Verklaring van prestatieniveaus

Prestatieniveau

Minimale gebruikstemperatuur [°C]

Weinig activiteit

Minimale gebruikstemperatuur [°C]

Middelmatige activiteit

Minimale gebruikstemperatuur [°C]

Hoge activiteit

1 - 10 -15
2 - 0 -30
3 8 -15 -
4 -10 -30 -
 

 Tabel van toepassing in luchttemperatuur bij een windsnelheid onder 0,5 m/s.

Verzorging: 
Bewaren in een koele, droge ruimte.

Wasinstructies:
Zie de markering van uw handschoen voor de betreffende wasinstructies of reinig met een droge borstel.

Maten:
Maat 7 – 12, afhankelijk van handschoenmodel.