EN 471 - HOGE ZICHTBAARHEIDSKLEDING

EN 20471 vervangt EN 471. Deze norm legt vereisten vast voor kleding die als doel heeft de aanwezigheid van de gebruiker visueel te benadrukken in gevaarlijke situaties, zowel bij dag als bij nacht en bij belichting door grootlichten van voertuigen in het donker.

A = Klasse volgens zichtbaar materiaal (max 3)
B = Niveau van retro-reflectie (max 2)

Klasse Achtergrondmateriaal [m2] Reflecterend materiaal [m2]
1 0,14 0,10
2 0,50 0,13
3 0,80 0,20

 

Bij het dragen van hoge zichtbaarheidskleding, is het mogelijk om op bepaalde oppervlaktes zichtbaarheidsmateriaal toe te voegen om zodoende een hogere klasse te bekomen. Er kunnen echter geen verschillende klassen gecombineerd worden om een hogere klasse te bereiken (bvb. Klasse 1 + klasse 2 = klasse 3).

Neem contact met ons op voor meer gedetailleerde informatie betreffende deze reglementeringen.