EN 342 - BESCHERMING TEGEN KOUDE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Kledingstukken die gecertificeerd zijn conform EN 342 beschermen de drager tegen een koude omgeving. Een koude omgeving wordt gekenmerkt door een combinatie van vochtigheid en wind bij een luchttemperatuur lager dan -5 °C. Zorg er vóór gebruik voor dat u het kledingstuk goed dichtdoet en dat u de mouwen en de taille strak genoeg aanhaalt. Het kledingstuk biedt bescherming tegen koud weer. Wij wijzen u er echter op dat deze bescherming niet onder alle omstandigheden en voorwaarden gegarandeerd is. De bescherming verslechtert als het kledingstuk of de drager ervan nat wordt. Bewaar kledingstukken op een droge en goed geventileerde plaats om het beschermingsniveau in stand te houden. Het kledingstuk moet verzorgd worden overeenkomstig de aanwijzingen aan de binnenkant van het kledingstuk. Op het CE-label aan de binnenkant van het kledingstuk staat de beschermklasse conform de EN 342-standaard vermeld. Wij wijzen u erop dat de thermische isolatie kan afnemen na reinigingsprocedures. Draag als extra bescherming en ter preventie van plaatselijke afkoeling geschikte bescherming voor hoofd, handen en voeten (bescherming voor deze lichaamsdelen is niet opgenomen in EN 342). Wees voorzichtig als u de beperkte draagtijd (prestatieniveau) voor de gecertificeerde kledingstukken overschrijdt. Zie hiervoor de onderstaande tabellen.

Kledingstukken die gecertificeerd zijn conform EN 342 worden getest in combinatie met standaard onderkleding B (tweelaags).

Y(B)/Y(C)/Y(R) = Icler in m2. K/W van het pak of het afzonderlijke kledingstuk.

Y(B)/Y(C)/Y(R) = Icle in m2. K/W van het pak of het afzonderlijke kledingstuk.

Y = luchtdoorlatendheid, AP, klasse 1-3, waarbij 3 het best is.

Y = klasse m.b.t. weerstand tegen doordringen van water (1-2, waarbij 2 het best is); optioneel.

Thermische isolatie, Icle en Icler

Icle, effectieve thermische isolatie, geeft de thermische isolatie aan van de huid tot het buitenste kledingoppervlak, gemeten bij een stilstaande pop.

Icler., resulterende effectieve thermische isolatie, geeft de thermische isolatie aan van de huid tot het buitenste kledingoppervlak, gemeten of berekend aan de hand van een bewegende pop.

De thermische isolatie van een pak of kledingstuk wordt ingedeeld op basis van de gemeten isolatiewaarden. Het resultaat geeft aan welke bescherming een kledingcombinatie biedt tegen hypothermie. 

Prestatieniveau, staande drager

Minimale temperatuur waarbij het lichaam voor onbeperkte tijd thermisch neutraal kan blijven (8 uur).

Laagste temperatuur waarbij het lichaam gedurende 1 uur in aanvaardbare mate afkoelt.

Isolatie, Icle [m2. K/W] Drager, staande activiteit, 75W/m2 (8h) Drager, staande activiteit, 75W/m2 (1h)
0,310 11° -2°
0,390 -10°
0,470 -17°
0,540 -3° -25°
0,620 -7° -32°

Let op: de relatieve vochtigheid, de luchtsnelheid en de windsnelheid zijn van invloed op het prestatieniveau.

Prestatieniveau, bewegende drager

Minimale temperatuur waarbij het lichaam voor onbeperkte tijd thermisch neutraal kan blijven (8 uur) tijdens lichte en middelmatige activiteit.

Laagste temperatuur waarbij het lichaam gedurende 1 uur in aanvaardbare mate afkoelt tijdens lichte en middelmatige activiteit.

Isolatie, Icle [m2. K/W] Drager, bewegende activiteit  Drager, bewegende activiteit  Drager, bewegende activiteit  Drager, bewegende activiteit 
  Licht,
115 W/m2 (8h)
Licht,
115 W/m2 (1h)
Middelmatig,
170 W/m2 (8h)
Middelmatig,
170 W/m2 (1h)
0,310 -1 -15 -19 -32
0,390 -8 -25 -28 -45
0,470 -15 -35 -38 -58
0,540 -22 -44 -49 -70
0,620 -29 -54 -60 -83

Let op: het prestatieniveau is uitsluitend van toepassing als de isolatie gelijkmatig verdeeld is, als handen, voeten en hoofd voldoende beschermd zijn en als de luchtsnelheid tussen 0,3 m/s en 0,5 m/s ligt.

Luchtdoorlatendheid, AP

De AP geeft aan hoe gemakkelijk de lucht door het materiaal kan dringen. 

AP, mm/s Klasse
100 ˃ AP 1
5 < AP ≤ 100 2
AP ≤ 5 3

Weerstand tegen doordringen van water, WP (optioneel)

De WP geeft aan in welke mate er weerstand wordt geboden aan water dat vanaf de buitenkant door het materiaal dringt. Materiaal en naden zijn getest op het doordringen van water.

WP, Pa Klasse
8 000 ≤ WP ≤ 13 000 1
WP ˃ 13 000 2

Waterdampweerstand, Ret

Dit geeft aan in welke mate de stof waterdamp tegenhoudt.  De waterdampweerstand wordt gemeten voor de combinatie van alle lagen kledingstukken, behalve de onderkleding. Voor goedkeuring conform EN 342 moet de Ret-waarde lager zijn dan 55 m2Pa/W.