EEN STAP DICHTERBIJ

STeP by OEKO-TEX® – Sustainable Textile & Leather Production – is een internationaal certificeringssysteem voor milieuvriendelijke productieprocessen, kwaliteitscontrole, verbeterde gezondheid, veiligheid en sociaal verantwoorde arbeidsvoorwaarden in de textiel- en leerindustrie. In de eerste plaats is het gericht op milieuaspecten, maar STeP onderscheidt zich van andere certificeringssystemen doordat evaluatie en inspectie ook sociale en kwaliteitsparameters in de hele productieketen behelzen. 

Een van de fabrieken in Sri Lanka waar kleding van Blåkläder gemaakt wordt, behaalde in 2020 het duurzaamheidscertificaat STeP by OEKO-TEX®. De productie van Blåkläder in Sri Lanka was de eerste in het land die dit certificaat kreeg.

Na grondige inspectie voldoet de fabriek ruimschoots aan alle eisen voor STeP by OEKO-TEX®. 
STeP is een belangrijke parameter voor het bereiken van een duurzamere productieketen en het verminderen van de impact die een kledingstuk op het milieu heeft.
De fabriek bereikte niveau 3, wat het hoogst haalbare is voor de sociale parameters die door OEKO-TEX® zijn onderzocht. We zien dat de beoordeling een directe weerspiegeling is van onze activiteiten en de ontwikkeling van een duurzame productie.
Dit wordt mogelijk gemaakt door een hoge mate van transparantie met goede arbeidsomstandigheden, eerlijke lonen, salarisvoordelen, redelijke werktijden en gereguleerde overuren.
Uiteraard wordt ook kinderarbeid voorkomen en zijn de beschermingsmechanismen voor jonge werknemers constant aanwezig.
De fabriek zet zich ook actief in om intimidatie, ontering en discriminatie vanwege huidskleur, geslacht, nationaliteit, religie, leeftijd of seksuele geaardheid te voorkomen.  

Tegen deze achtergrond kan de fabriek met trots op een duurzame manier voor klanten, medewerkers en de plaatselijke gemeenschap produceren.